Слово "Avtobus" на русском
Слово "Avtobus" на русском

Слово "Avtobus" на русском

🇰🇿 Avtobus - автобус, автобусный

Примеры:

  • avtobus kütu - ждать автобус.
  • avtobusqa otyru - сесть в автобус.
  • avtobuspen jüru - ездить автобусом; ездить на автобусе.
  • marşrut avtobusy - маршрутный автобус.
  • avtobus aialdamasy - автобусная остановка.
  • avtobus qatynasy - автобусное сообщение.
  • avtobus parkı - автобусный парк.

Также ищут:

avtobus aialdamalarğa toqtamastan zymyrap barady
Avogadro sany
avtobank sertifikaty
avizo bölımı
avtobus kontrolery