Слово "Сөзжасам" на русском
Слово "Сөзжасам" на русском

Слово "Сөзжасам" на русском

🇰🇿 Сөзжасам - словообразование, словообразовательный

Примеры:

  • сөзжасамның морфологиялық тәсілі - морфологический способ словообразования.
  • сөздің сөзжасам нұсқалары - словообразовательные варианты слова.
  • сөзжасам деңгейі - словообразовательный уровень.
  • сөзжасам жұрнағы - словообразовательный суффикс.
  • сөзжасам синонимдері - словообразовательные синонимы.
  • сөзжасам сөздігі - словообразовательный словарь.
  • сөзжасам тәсілі - словообразовательный способ.
  • сөзжасам үдерісі - словообразовательный процесс.

Также ищут:

сөзжасам құралдары
сөзжасам сөздігі
сөздің ішкі тұлғасы
сөзжасам тәсілдері
сөздің фразеологиялық байлаулы мағынасы